Hvordan å operere en Sony bak projeksjon TV

August 4

Sony bakprojisering TV er enkelt å bruke alternativene på settets fjernkontroll. Ved å bruke fjernkontrollen, kan brukere endre kanaler, bytte mellom analog og kabel, justere skjermmodus og fryse TV-skjermen. Nyt Sony bakprojisering TV med denne hendige drift guide.

Instruksjoner

• Slå TV på og av ved å trykke på "TV"-knappen på fjernkontrollen.

• Juster volumet på TV ved å trykke på "VOL +-" tasten på fjernkontrollen.

• Dempe lyden ved å trykke knappen "LYDUTKOBLING". Trykk igjen for å slå av demping og gjenopprette lyden.

• Endre kanal ved å angi kanalnummeret på tastaturet, og trykk på "ENT"-knappen på fjernkontrollen.

• Bla gjennom kanalene benytter det "CHAN +-" tasten på fjernkontrollen.

• Vise det gjeldende kanalnummeret ved å trykke på "Vis"-knappen på fjernkontrollen. Slå av skjermen ved å trykke på knappen igjen.

• Viser informasjon om programmet som spilles ved å trykke på "Guide" knappen på menyen øverst på fjernkontrollen. Trykk igjen for å deaktivere alternativet programmet informasjon.

• Bytte mellom gjeldende kanalen spille og siste channel besøkte ved å trykke på "Hopp"-knappen på fjernkontrollen.

• Trykk "Wide"-knappen gjentatte ganger for å bla gjennom alternativene skjerm-modus. Velg widescreen, normal, zoom eller widescreen-zoom ved å slippe "Wide" knappen når alternativet vises på skjermen.

• Trykk "MAUR" på fjernkontrollen for å bytte mellom kabel og analog TV.

• Trykk på "TV/VIDEO"-knappen på fjernkontrollen for å veksle mellom TV og video-inngang.

• Trykk på "Fryse"-knappen på fjernkontrollen for å fryse den gjeldende skjermen på TV-skjermen. Trykk igjen for å slippe skjermbildet.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com