Hvordan å slette veipunktene på Nuvi 780

June 15

Garmin Nuvi 780 GPS-enheten inneholder forhåndsinnlastet veipunkter i tilhørende datasystemet. Veipunkter må være kjøpt fra Garmins nettsted og lastet ned til enheten, på samme måte som du ville kjøpe oppdaterte kart. Du kan slette rutepunkter, gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene, som vil fjerne alle nedlastede informasjon, eller Slett filen veipunkt og re-Sync Garmin.

Instruksjoner

Slett filen

• Sett inn enhetens USB-kabelen til USB-porten nederst på Garmin Nuvi 780. Sett inn den motsatte enden i datamaskinens USB-port.

• Åpne Nuvi stasjonen, finner du under "Min datamaskin" Hvis Nuvi filene ikke automatisk pop på skjermen når koblet til datamaskinen. Bla gjennom listen over filer. Klikk filen som inneholder veipunkter for å utheve den. Filnavnet vil variere, avhengig av hva du kalte det. Hvis du ikke endre filnavn, vil den inneholde "veipunkt" sted i navnet.

• Trykk på "Slett"-tasten på tastaturet for å slette filen. Avhengig av datamaskinens innstillinger, kan du bli bedt om å bekrefte slettingen. Klikk "Ja" eller "OK."

• Koble Garmin fra av USB-ledningen. Plugg den inn igjen etter fem sekunder. Den Nuvi 780 vil starte synkronisering med filene. Enheten oppdateres basert på filene er tilgjengelige.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

• Skyv det GPS­enhet strømbryteren til "Off" posisjon.

• Trykk ned i nederste høyre hjørne av skjermen, mens skyve strømbryteren til "På" posisjon samtidig.

• Løft fingeren fra skjermen når skjermen spør hvis du er sikker på at du vil fjerne alle brukerdata. Trykk på "Ja" for å bekrefte tilbakestillingen. Ikke Berør skjermen eller knapper til enheten tilbakestilles og hovedmenyen vises.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com