Hva er en myk PBX?

April 25

Hva er en myk PBX?

Selv om tradisjonelle PBX-systemer må betydelig isenkram på en betydelig kostnad, tillater datamaskin myk PBX-systemer moderne brukere å nyte mange populær telefontjenester med bare noen grunnleggende maskinvare og programvare.

Definisjon

En myk PBX, er ifølge en gjennomgang av teknologi magasinet PC World, en privat gren-bytteservice som programvare og stemme over Sykehuslege protokollen eller VOIP, i stedet for tradisjonell telefon maskinvare og kobber kretser. En myk PBX kan også være kjent som en virtuell PBX på grunn av utskifting av tradisjonelle maskinvare med prosesser.

Funksjoner

Myk PBX-systemer tilbyr mange av de samme funksjonene som tradisjonell PBX og Centrex systemer. Mange systemer tilbyr talepost, faks mottak, viderekobling, holder med musikk, ringer, ringe distribusjon og Samkjøpsrabatt konferanser. I tillegg tillater den virtuelle naturen myk PBX-systemer brukere å koble VOIP-kompatibel telefon maskinvare, installere programvare-basert telefon eller bruke en av hver.

Bruker

Små bedrifter kan bruke myke PBX-systemer å gi telefontjeneste til interne brukere uten å binde opp penger eller rom med tradisjonell hardware. PC World bemerker at myke PBX-systemer ofte krever lite opplæring og kan kjøre på en enkelt datamaskin.


© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com