Reparere Tips for Toshiba CF7G30

July 31

I 1875 grunnla Hisashige Tanaka og Ichisuke Fujioka Toshiba i Japan. Siden Toshiba har vært kjent for sine nyskapende elektriske produkter, som klokker, medisinsk bildebehandling maskiner, fjernsyn og datamaskiner. Hvis du eier en Toshiba CF7G30 og du har problemer med din, er det noen ting du kan sjekke for å få TV igjen.

Ingen lyd

Det ingenting verre enn å se en film i stillhet fordi volumet styrer ikke fungerer. Hvis Toshiba TV viser et skjermbilde, men det vil ikke produsere lyd, må du kontrollere koblinger. Hvite og røde sammensatt kablene er de at lyd. Se bak TVen og inspisere sammensatt kabler, vanligvis gul, hvit og rød, og sørge for at kablene er koblet til tilsvarende kontaktene. Hvis det ikke fungerer og du har et hjemmelydsystem, sjekk sammensatt kablene som kobler TVen til høyttalerne og sørge for at de er koblet til de tilsvarende kontaktene, kontroller at systemet er satt på innstillingen høyre kanal, og at volumet er opp og alt nødvendig utstyr er på.

Uberegnelig bilde

Uberegnelig bilde eller glitches i skjermbilder kan skyldes av enten en dårlig forbindelse med digital kabel-boksen eller digital antenne eller dårlig plassering av satellite. Selv om eldre TV fungerer litt annerledes, for det meste, kringkastes nå fjernsynsprogrammer digitalt i high definition, som betyr at din TV eller kabel-boksen mottar et signal fra selskapets satellitt. Hvis du har en digital kabelboks, stram forbindelser fra kabelboksen til TV. Hvis du har en digital antenne, stram jack inn på baksiden av TVen. Og til slutt, hvis du har en satellitt, det sikreste alternativet er å ringe en kabel representant og be om at en tjeneste mann kommer inspisere satellite.

Ikke eller forvrengt bilde

Hvis det er noe bilde eller et forvrengt bilde på deg Toshiba TV, inspisere strømadapteren og kontrollerer at ledningen til både TV og kabel-boksen er koblet. Kontroller at TVen er satt til riktig input stasjonen, som er tradisjonelt kanaler 2, 3 eller 4 for de fleste bedrifter. Kontroller tilkoblingen kompositt og sikre at gul komposittkabel settes til den tilsvarende kontakten på begge ender. Hvis uttaket som Toshiba TV er koblet til kontrolleres av en lysbryter, kontroller at bryteren er satt til "ON". Sett nye batterier i fjernkontrollen og gjenstarte din kabel-boksen, koble den i 15 sekunder før slå på igjen. Hvis dette ikke hjelper, kan du ha et nettverksproblem med leverandøren.


© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com