Hvordan bruker jeg Blackberry Bluetooth-funksjonen?

February 15

Hvordan bruker jeg Blackberry Bluetooth-funksjonen?

Bluetooth-funksjonen på din BlackBerry-telefonen lar deg koble til en datamaskin eller via Bluetooth-hodesettet. Bruke Bluetooth kobler deg trådløst til disse enhetene til å tillate dataoverføring til og fra datamaskinen og snakke håndfri på en Bluetooth-headset. Enn bare kobler BlackBerry til en enhet, har du også andre alternativer som du kan definere for telefonens Bluetooth.

Instruksjoner

• Trykk på "Meny" og åpne "Bluetooth".

• Trykk på "Menu" og velg "Aktiver Bluetooth" slå på telefonens Bluetooth.

• Velg "Legg til enhet" i menyen, og velge å "Søke for enheter fra her" Hvis du legger til et hodesett, eller velg "Tillat en annen enhet å finne meg" Hvis du kobler telefonen til en datamaskin. Velg enheten på telefonen etter, og angi en tilgangsnøkkel, om nødvendig, å sammenkoble Bluetooth.

• Velg "Options" fra menyen. Velge å la telefonen være synlig, øke eller redusere sikkerhetsnivået, aktiverer LED-indikatoren og tillate/forby den koble på oppstart. Trykk på "Menu" og velg "Lagre" for å lagre innstillingene.


© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com