Hvordan tilbakestiller å Soft en Palm Centro

September 4

Palm Centro er en smarttelefon, mobiltelefon med flere funksjoner som ligner en datamaskin produsert av Palme, Inc. Som med mange elektroniske enheter, vil Palm Centro programvaren noen ganger oppstår det feil og trenger en myk tilbakestilling for å fungere riktig. En myk tilbakestilling resulterer ikke i tap av data. Men hvis batterinivået er lavt, kan omstarten ikke fullføre, som kan føre til datatap. Lav bør bli belastet eller erstattet før du utfører en myk tilbakestilling.

Instruksjoner

• Trykk og hold den røde Power/End knappen deaktivere trådløsmodus.

• Snu telefonen og Fjern batteridekselet.

• Ta ut batteriet fra telefonen.

• Plasser batteriet tilbake på telefonen og sett på batteridekselet.

• Trykk på strømknappen for å slå på telefonen. Telefonen tilbakestilles myk og du vil bli bedt om å angi klokkeslett og dato.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com