Hvordan å lade batteriet for Sony Ericsson jevndøgn

May 28

Sony Ericsson vårjevndøgn er en mobiltelefon med en uvanlig lader. Snarere enn å ha en enkelt spiss som fleste mobilladere, har vårjevndøgn en todelt lader - kanskje for å redusere muligheten for at ladekabel blir trukket fra telefonen ved et uhell. Du kan hente vårjevndøgn fra et tomt batteri på en full lading i ca 2,5 timer.

Instruksjoner

• Plasser Sony Ericsson vårjevndøgn slik at skjermen vender, og beholder for laderen vender mot høyre.

• Plasser laderen slik at to utstikkerne møte venstre.

• Skyv laderen direkte inn i åpningen på siden av Sony Ericsson vårjevndøgn.

• Pivotere laderen mot baksiden av Sony Ericsson vårjevndøgn for å fjerne den fra mottaket.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com