Hvordan legge til en linje til en tekstboks i Visual Basic

November 4

Legge til en linje i en tekstboks er en veldig enkel prosess, men som noe i koding, det er enkelt når du vet hvordan du gjør det. Når du vet hvordan å legge til tekst i en tekstboks, kan du legge til variabler. Flerlinjet textbox tillegg er også en fint praksis å komme inn. Visual Basic oppdateres tekstboksen hver gang ny informasjon legges til tekstboksen. Derfor er det en bedre ide å legge all informasjon til en variabel i koden, og deretter skrive all informasjon i tekstboksen samtidig. Dette vil hjelpe med ytelsesproblemer senere.

Instruksjoner

1 Åpne Visual Basic. Åpne prosjektet du arbeider på.

2 Få navnet på tekstboksen du vil legge til linjen. I dette eksempelet vil vi kalle det "Tekstboks1."

3 Gå til siden av koden. Velg området du vil legge til koden.

4 Skriv inn følgende kode:textBox1.Text = "Din linje"

Text er en eiendom du angir Tekstboks1 verdien til. Informasjonen i anførselstegn (vårt eksempel er din linje) er hva data du skriver inn i din tekstboksen.

5 Klikk "Kjør" for å kontrollere at den fungerer.

Tips og advarsler

  • Hvis du vil legge til flere linjer, prøve this:textBox1.Text = "Din første linje" & vbCrLf "Din andrelinje" vbCrLf er et hardt linjeskift som vil opprette en ny linje for deg.

© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com