Hvordan beregne brøker i Excel 2007

May 8

Hvordan beregne brøker i Excel 2007

Det er ikke vanlig å bruke brøker i et regneark, så hvis du arbeider med mål eller gjøre lekser problemer, kan du bruke Excel til å konvertere og beregne med brøker. I Excel kan du konvertere fra desimalsystemet fraksjoner eller konvertere brøker til desimaler. Du kan også bygge ligninger med brøker direkte uten å konvertere fra den ene til den andre først.

Instruksjoner

1 Åpne Excel-regnearket du vil bruke til å beregne fraksjoner.

2 Klikk en tom celle, og skriv inn et tall i desimalformat, for eksempel "1.875." Trykk "Enter". Nummeret skal vises nøyaktig slik du skrev inn.

3 Klikker cellen på nytt, og klikk deretter kategorien "Home" på menyen båndet. Klikk pil ned i tekstformateringen vinduet under "Tall". Tekstformateringen vinduet kan vise "Generelt" først eller noe annet. Klikk "Brøkdel" fra det miste-ned listen. De tall vises som en brøk nå.

4 Legge til, trekke fra, multiplisere, deler eller ellers lage en ligning ved hjelp av brøker i formellinjen. For eksempel for å legge to fraksjoner, angi "= 1 / 2 + 1/4." Excel viser "3/4" i cellen hvis cellen er formatert som en brøk.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com