Hvordan bruke vekst-funksjonen i Excel

April 26

Hvordan bruke vekst-funksjonen i Excel. Microsoft Excel er et system du kan bruke til å beregne statistisk analyse. Bruke vekst-funksjonen hvis du prøver å beregne en enkelt regresjonsanalyse som forutsi eksponensiell vekst. Ved å legge til formelen i regnearket og angi variablene kan du beregne en regresjonsanalyse raskt.

Instruksjoner

1 Forstå at formelen bryter ned følgende: vekst (known_y_values, known_x_values, new_x_values, konstant). Konstant er valgfri, og hvis igjen ut antas b-verdien for statistiske formelen beregnes normalt. Du kan også angi "false" for konstant og Excel settes b-verdien til 1.

2 Angi informasjonen kjent i to kolonner. For eksempel regnearket kan vise datoer i kolonne A og tilhørende salg beløp i kolonne B. kolonnen hus X-verdiene og kolonne B huser Y-verdiene.

3 Angi i fremtidige datoer i kolonne A og B kolonnecellene er tomt. Du vil bruke vekst-funksjonen til å forutsi kolonnen B tall.

4 Type {vekst = B1: B5; A1: A5; A6:A10} i den første tomme cellen i kolonne B ved en dato i kolonne A. Stedet for å skrive i cellen tallene for X- og Y-verdiene, kan du også klikke og dra over cellene automatisk ha cellens identifikasjon vises i formelen. Fargede bokser vises rundt valget.

5 Trykk «Enter» når du er ferdig å skrive inn formelen informasjon. Excel vil forutse fremtidige nummeret for kolonne B. Fortsett å skrive inn formelen og utvide kjent Y og X datoer tilsvarende med hver spådd verdien i kolonne B.

6 Vise resultatene etter å velge begge datakolonner og klikke på ikonet grafen på standardverktøylinjen. Hvis grafen viser veksten øker til høyre for et linjediagram på rimelig, kan du bestemme om de anslåtte tallene er rimelig.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com