Hvor ligger O2 sensoren i en Pontiac Sunfire?

May 26

Oksygen (O2) sensorene i en Pontiac Sunfire måle mengden av oksygen i eksosen og videresender denne informasjonen til kontrollmodulen drivverket (PCM). PCM bruker denne informasjonen til å justere forholdet luft-til-drivstoff og tenningstiming. Det er to O2 sensorer i en Pontiac Sunfire: en primær sensor og en sekundær sensor. Primære sensoren er eksosmanifoilen og sekundære sensoren er under bilen, i eksosrøret etter katalysator.

Instruksjoner

• Slå av tenningsbryteren til "OFF" posisjon og Skift den Sunfire overføring til "Park" eller første gear (manuell). Sett på parkeringsbremsen og åpne panseret. Heve foran kjøretøyet med en bil jack og støtte det med jack står. Chock bakhjulene.

• Finn eksos manifold. Det er inne i motorrommet, laget av støpejern og boltet til forsiden av motoren. Primære oksygen sensoren er plassert på bunnen av eksosmanifoilen, og har tilknyttet en enkelt tråders.

• Finn katalysator. Det er under bilen, avlang og i midten av eksosrøret. Sekundær oksygen sensoren er plassert seks inches nedstrøms fra katalysator. Den har en enkelt ledning tilkobling og skruer i eksosrøret.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com