Hvor å ur en HAVA med VLC

June 10

HAVANNA (kjent som monsunen Media fra juli 2011) er en familie av digitale medieenheter som gjør at TV-signaler overføres trådløst til andre enheter som PC eller mobiltelefon. VLC eller VideoLAN, er en multi-plattform multimedia spiller som kan spille en rekke medietyper. Når koblet til lokalnettet, bekker HAVA videosignaler til enheter i hjemmet. Dette fungerer fint med VLC streaming evner.

Instruksjoner

• Koble boksen HAVA til nettverket. Hvis du bruker en trådløs HAVA boks, sett trådløse USB-adapteren som fulgte med enheten inn i en ledig USB-port på baksiden av boksen HAVA. Ellers koble boksen til ruteren med Ethernet-kabler som beskrevet i "Rask Start Guide."

• Installer HAVA Programvareplaten og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere HAVA enheten. Installasjonsveiviseren konfigurerer boksen HAVA til nettverk, lyd og video og Enhetsinnstillinger (datamaskin eller mobiltelefon). Tilordne et navn og passord for HAVA enheten under denne prosessen. Husk både eller skrive dem ned for senere bruk.

• Åpne VLC ved å klikke "Start". Klikk "Programmer" og "VLC."

• Klikk på "File" og "Åpne nettverk." Det åpnes et vindu be om plasseringen av streaming kilde.

• Klikk på kategorien "Nettverk" og klikk "RTSP". Nå at alternativet er valgt, kan du angi en URL-adresse for en streaming kilde. Dette er HAVA enheten. Du må angi IP-adressen til HAVA her slik at VLC finner enheten på nettverket. La VLC konfigurasjonsvinduet åpent mens du hente IP-adressen i kategorien "Info" HAVA veiviseren.

• Klikk "Programmer", "HAVA" og "HAVA Wizard."

• Klikk "Neste" å gå gjennom oppdateringsinnstillingene, som er det første alternativet presentert Når veiviseren HAVA åpnes. Klikk deretter "Avansert" i nedre venstre side av vinduet. Skriv inn passordet du opprettet under installasjon eller "0000" Hvis du glemte å tilordne et passord (dette er standardpassordet).

• Klikk på knappen "Info" og klikk på kategorien "LAN" Merk IP-adressen til enheten HAVA innspill den inn feltet "URL" VLC Streaming kilde konfigurasjonen panelet. Klikk "OK". IP-adressen til HAVA vises i VLC spillelisten.

• Dobbeltklikk HAVA IP-adressen for å vise HAVA-stream.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com