Hvordan trimme plass fra celler i Microsoft Excel

January 8

Excel gjør standardvalgene for bredde og høyde i cellene basert på innholdet. Noen ganger er disse standardene for brede eller for høy, spesielt hvis du prøver å passe et regneark på et bestemt antall sider. Andre ganger kan det være en celle som er mye større enn de andre i en kolonne, eller høyere enn alle andre celler i en rad.

Instruksjoner

1 Start Excel, og gå til cellen i spørsmålet.

2 Hvis cellen er for brede, flytte musen til toppen av kolonnen og holder det over linjen mellom kolonnen og til høyre. Markøren endres til en linje med to ytre pekende piler.

3 Klikk og flytt musen til venstre til kolonnen har bredden du ønsker.

4 Hvis cellen er for høy, gå til radnummeret og flytte musen mellom den og neste rad.

5 Venstre klikk og flytt musen til raden har den ønskede høyden.


© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com