Hvordan fjerne en V-Chip fra TV

December 16

Hvordan fjerne en V-Chip fra TV

V-Chip teknologi, montert på mange moderne fjernsynsapparater og beskytter barn og mindreårige fra uegnet kanaler viser. Et firesifret passord beskytter vanligvis V-Chip konfigurasjonen fra barn gamle nok å arbeide kontrollene på TVEN. Foreldrekontroll bryte ofte ned restriksjoner innhold og kanal, slik at du kan låse opp alle viser over en bestemt klassifisering. Fjerne V-Chip beskyttelsen omfatter tilgang til menyen for TV, skrive inn passordet og gjøre de nødvendige endringene.

Instruksjoner

• Trykk på "Meny"-knappen på fjernkontrollen på TVEN eller på frontpanelet, hvis mulig. En meny som inneholder en liste over installasjonsalternativer vises på TV-skjermen.

• Trykk pilknappene på fjernkontrollen til markøren høydepunkter "V-Chip" eller "Foreldre." Det nøyaktige navnet på menyen varierer avhengig av den eksakte modellen av TVEN.

• Angi TV eksisterende firesifret passord ved hjelp nummererte knappene på fjernkontrollen. Velg "OK" eller "Enter" om nødvendig. V-Chip innstillingene vises på skjermen.

• Velg "V-Chip" beskyttelse og velge "Off", hvis mulig. Alternativt, gå gjennom hver foreldrekontroll oppført som "På" og velge "Av". Trykk «Menu» når du er ferdig. V-Chip beskyttelse slås av.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com