Hvordan konvertere en PHP Oppstille til JSON

April 7

Hvordan konvertere en PHP Oppstille til JSON

Hypertekst Preprocessor (PHP) er en nyttig skriptspråket for utføring av skript på en webserver heller klientsiden på en brukers nettleser. PHP er et flott verktøy for konvertering mellom mange ulike Internett dataformater. JavaScript Object Notation (JSON) er en slik datalagring format, og det er lett å konvertere din PHP matrisevariabler til JSON matrisevariabler. Faktisk, er en spesiell PHP-funksjonen tilgjengelig for dette formålet.

Instruksjoner

1 Starte din PHP-script med de vanlige "<? php" tag.

2 Lagre klyngen i en variabel. For eksempel:

<? php

$words = array ("bling", "blong", "når blang");

3 Bruk funksjonen json_encode konvertere din matrise til JSON-format. Lagre dette som en annen variabel. For eksempel:

<? php

$words = array ("bling", "blong", "når blang");

$jwords = json_encode($words);

4 Lukk din PHP-script med de "? >" tag. For eksempel:

<? php

$words = array ("bling", "blong", "når blang");

$jwords = json_encode($words);

? >


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com