Hvordan til Fjern et Element i en matrise

March 6

Hvordan til Fjern et Element i en matrise

Matriser gir en måte å lagre og hente data. I PHP lagre matriser data ved å knytte verdier til tastene. En nøkkel må være et heltall eller en streng, men verdiene kan være heltall, strenger, en annen datatabell og objekter. Du kan redigere elementer i en matrise ved å referere til nøkkelen og deretter tilordne det en verdi. Legge til elementer ved å legge en nøkkel som ikke brukes i matrisen og deretter tilordne det en verdi. For å fjerne noen nøkkel- eller fra en matrise, kan du bruke funksjonen unset ().

Instruksjoner

1 Opprette en matrise. Dette gjør angi vi koden:

$testarray = array(1,2,3,4,5);

Dette tilordner verdiene 1 til 5 $testarray, der $testarray [0] = 1, $testarray [1] = 2, $testarray [2] = 3 og så videre.

2 Fjern et element i matrisen. Hvis du vil fjerne elementet på $testarray [2] fra matrisen, angi koden:

unset($testarray[2]);

3 Kontroller endringene i matrisen. For å se endringene i matrisen, kan du skrive ut innholdet ved å skrive inn følgende kode:

print_r($testarray);

Innholdet i $testarray skrives og elementet $testarray [2] vil bli savnet.


© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com