Hvordan å kalibrere kompasset elektronisk på en 2003 Ford F-250

June 30

2003 Ford F-250 er utstyrt med et digitalt kompass som sporer retning lastebilen reiser i til enhver tid. Kompasset arbeider av oppdager jordens naturlige magnetiske egenskaper som peker til Nordpolen. Hvis enheten slutter å fungere riktig, må den kanskje kalibreres re så det kan orientere seg og peker i riktig retning.

Instruksjoner

• Parkere bilen i et åpent område fra stålkonstruksjoner eller høy spenning kraftledninger.

• Start motoren.

• Trykk og hold knappene "Modus" og "E/M" i overhead konsollen for ca åtte sekunder.

• Slipp knappene når datamaskinen viser "CAL," indikerer den har kommet inn calibration mode.

• Kjøre F-250 i en sirkel på 3 mph eller mindre til indikatoren "CAL" deaktiverer. Det kan ta opptil fem sirkler til kalibreringen er fullført.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com