Opprette siden overskrifter i FrameMaker

April 5

Siden overskrifter gjør dokumentet enkelt skanne, som gjør det enkelt for personer å finne spesifikk informasjon eller oppgaver. Siden overskrifter innebære legges til mellomrom utenfor kolonnen tekst flyt, og definere overskriftene skal flyte utenfor kolonnen tekst flyt.

Instruksjoner

Lage plass til side overskrifter

1 Åpne dokumentet du vil legge til siden overskrifter. Du må justere kolonnebredden tekst før du kan legge siden overskrifter.

2 Velg "Format -> side Layout -> kolonneoppsettet." Dialogboksen kolonneoppsett vises.

3 Alternativet "Rom for Side hoder" øverst i dialogboksen. Velg siden der du vil at overskriftene skal vises. For et tosidig dokument velger du den "Side vilje fra Binding" har overskrifter vises på ytterkanten av sidene.

4 Klikk «Oppdatere hele Flow». Dialogboksen forsvinner, de tekstflyten kolonnen endringene og et tomt område vises på ytterkanten av siden.

Endre avsnittskoden

5 Plass innsettingspunktet i overskriften du vil bruke som en side-hode. For eksempel Overskrift 1.

6 Åpne avsnitt Designer. Velg kategorien paginering.

7 Velg alternativet "Siden justering". Du kan angi hvor overskriften vises i forhold til teksten i kolonnen tekst ved å angi "Første Baseline," "Øvre kant" eller "Siste grunnlinjen."

8 Klikk på "Oppdater alle" knappen for å bruke siden hodet alternativene i alle avsnitt merket overskrift 1. Overskrift 1-tekst flyttes utenfor kolonnen tekst.

Tips og advarsler

  • Bruk "Første Baseline" til toppen av overskriften med første linje i avsnittet "Topp Edge" justere første linje i Overskrift med den første linjen i avsnittet eller "Siste Baseline" justere nederst overskriften med første linje i avsnittet.

© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com