Slik aktiverer & deaktiverer tekstbokser i Javascript

October 8

En tekstboks i et HTML-skjema aktiveres hvis brukeren skriver inn data i boksen. Boksen er deaktivert hvis brukeren ikke kan angi informasjon. Fra et Javascript perspektiv får en tekstboks fokus med focus metoden når brukeren tillates å registrere informasjon. Det mister fokus med metoden uskarphet når brukeren ikke kan angi informasjon i tekstboksen. Du kan skrive to funksjoner slik aktiverer og deaktiverer tekstbokser ved hjelp av Javascript ved å bruke enten fokus eller uklarhet metoder.

Instruksjoner

1 Opprette en aktivere funksjon som godtar en element-ID som parameter og bruker focus metoden elementet. Skriv for eksempel:

funksjonen enable(id) {

document.getElementById(id).focus();

}

2 Opprette en funksjon for å deaktivere en tekstboks ved å akseptere den teksten bokse med ID som en parameter og bruke metoden uskarphet i tekstboksen. Skriv for eksempel:

funksjonen disable(id) {

document.getElementById(id).blur();

}

3 Kalle funksjonen Javascript med element-ID for å aktivere eller deaktivere den. Skriv for eksempel:

< script type = "text/javascript" >

var disabledField = "deaktivert";

Disable(disabledField);

< / script >


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com