Hvordan bruke HENTPIVOTDATA-funksjonen i Excel

November 20

En pivottabell er et nyttig verktøy som kan sortere totale informasjonen i cellene. For å bruk HENTPIVOTDATA-funksjonen i Microsoft Excel, må du først opprette et regneark som inneholder data, og deretter oppretter en pivottabell fra feltene i regnearket.

Instruksjoner

1 Forstå syntaksen i funksjonen HENTPIVOTDATA. Formelen er = HENTPIVOTDATA (pivottabell, navn). Pivottabell refererer til en celle i pivottabellen eller et celleområde i pivottabellen, en etikett i en celle over pivottabellrapporten eller navnet på området som inneholder pivottabellen. "Navn" er tekst i anførselstegn som beskriver dataene.

2 Opprette en ny arbeidsbok til praksis bruke pivottabeller. Etiketten kolonner A, B og C med overskriftene "Navn," "Måned" og "Salg." Under overskriftsraden, fyller du ut flere av radene. Ta samme navn og måned mer enn én gang.

3 Hold nede venstre musetast, og dra den bortover og nedover slik at alle cellene er markert. Klikk "Data" og velg "Pivottabell og pivotdiagramrapport." Følg veiviseren for å opprette en pivottabellrapport.

4 Klikk på "Oppsett" i trinn 3 av 3. Trykker venstre musetast, og dra på "Navn"-knappen for å radfeltet, knappen "Salg" til datafelt og knappen "Måned" til feltet kolonnen. Klikk "OK".

5 Velg en tom celle i kolonne A og så at det blir angitt i boksen på trinn 3. Velg "Eksisterende regneark." Klikk "Finish."

6 Merk den første cellen i pivottabellen. Klikk "Sette inn" på menyen. Klikk "Navn", "Angi" og skriv inn et navn for tabellen. Klikk "OK".

7 Velg en tom celle. "Type = HENTPIVOTDATA." Sette inn en "("etterfulgt av navnet på tabellen, og beregningene skal vises i cellen. Skriv inn ett brukernavn og måned å få salg totalt for denne måneden, eller en enkelt navn eller måned å få totalt salg for navn eller måned.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com