Aktivere nye erstatning SIM for min forhåndsbetalte Razr

March 5

Aktivere nye erstatning SIM for min forhåndsbetalte Razr

Et SIM (Subscriber Identity Module)-kort er der mobiltjenesteleverandøren lagrer alle faktureringsinformasjonen. Med andre ord, forteller det cellulær selskapet hva telefonen du bruker. Mange av disse kortene kan fjernes fra en mobiltelefon og overført til en annen modell, eller de kan bli kastet ut for et nytt kort. Så hvis du har en forhåndsbetalt Razr og vil erstatte SIM-kortet og aktivere den, er prosessen relativt enkelt.

Instruksjoner

• Finne SIM kortnummeret på undersiden av kortet.

• Ringer tjenesteleverandøren og be om å få snakke med en kundestøtterepresentant. Alle SIM kort aktiveringer utføres via leverandørene, og aktiveringsprosessen varierer.

• Fortelle representant at du ønsker å aktivere nye SIM-kortet. Representant spør etter ditt telefonnummer og nummeret på undersiden av kortet. Vent til representant å bekrefte at kortet er aktivert.

• Fjerne tilbake batteridekselet av din Razr ved å trykke batterilåsutløseren ned og trekke batteridekselet fra telefonen. Løfte kvadrat batteriet ut av batterirommet.

• Sett inn SIM kort med forsiden ned i SIM-skuffen, som er i nedre høyre hjørne av batterirommet. Skyv SIM-kortet inn i batterirommet til det låses på plass.

• Erstatt batteri og telefonen dekselet.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com