Hvordan spille filer på Sony DVD-spiller

June 4

Hvordan spille filer på Sony DVD-spiller

Sony DVD-spiller er i stand til å spille nesten alle lyd- eller platen, presentere informasjonen onto tilkoblet TV. Så lenge du har en DVD med video-filer lagret på den, er det mulig å spille av innholdet med Sony DVD-spilleren. DVD-spilleren er ikke kan spille av data-DVDer som har ikke media relatert informasjon skrevet til den.

Instruksjoner

• Slå på Sony DVD-spiller og TV, og deretter sette inn platen i enheten. I et øyeblikk laster Visningsmeny på skjermen.

• Trykk knappene retningspil på Sony DVD-spillerens fjernkontrollen til den aktuelle filen du vil spille utheves.

• Trykk "Velg" og filen begynner å spille. Når du spiller en lydfil bare musikken spiller mens en tom skjerm vises.

• Gjenta prosessen med alle andre mediefiler som skal spilles med Sony DVD-spilleren.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com