En trinnvis prosess på hvordan å bytte SIM-kortet fra en telefon til en annen

December 17

En trinnvis prosess på hvordan å bytte SIM-kortet fra en telefon til en annen

Når du kjøper en ny telefon direkte fra en mobiltelefon leverandør, vil du få et nytt SIM-kort med kjøpet. Men hvis du kjøper en telefon fra en privat forhandler, den har ikke et SIM-kort allerede. Den gode tingen er at du enkelt kan ta SIM-kortet ut av en telefon og sette den til en annen. Når du gjør dette, overfører all telefon service informasjon (telefonnummer, serienummer, etc.) sammen med den. Du vil bare kunne bruke telefonen som har SIM-kortet i den.

Instruksjoner

• Slå av telefonen med SIM-kortet i den. Du kan slå de fleste mobiltelefoner ved å holde nede den røde "Avslutt samtale"-knappen i noen sekunder. Kontroller at telefonen ikke er koblet til en strømkilde.

• Fjern bakdekselet av mobiltelefon. Avhengig av telefonens design må du sannsynligvis til å dytte en utløserknappen eller skyve din dekket av baksiden av telefonen. Hvis du ikke vet hvordan du fjerner det, kan du se brukerveiledningen.

• Ta ut batteriet fra telefonen. Det vil være en liten kant i batterirommet som vil tillate deg å få tak i batteriet og trekk den ut. Under batteriet, får du SIM-kortet settes inn i sitt område.

• Løft opp SIM beskyttelse byrået eller skyv SIM-kortet malplassert. Hver telefon varierer. Noen kort beskyttes av et metall cover, og noen vil være gled under holdere. Ta ut SIM-kortet ut av telefonen og sette telefonen sammen.

• Slå av telefonen du ønsker å sette inn SIM-kortet inn og at er det ikke koblet til noen strømkilder.

• Fjern bakdekselet på telefonen og deretter batteriet på samme måte som du gjorde i trinn 2 og 3.

• SIM-kortet inn i området for SIM-kortet under batteriet. Hvis andre telefonen inneholder et SIM-kort, må du fjerne den akkurat som du gjorde første gang. Hvis ikke, du må bare sette inn det nye kortet. Stedet for SIM-kortet har noen metall sensorer som brukes til å lese SIM-kortet. Line opp sensorene på kortet med sensorene i telefonen, og sett inn kortet. På noen telefoner kan du bare ha å skyve kortet på plass; i andre telefoner må du sette SIM i buret beskytter.

• Sett batteriet tilbake i telefonen, sette bakdekselet igjen, og slå på telefonen. Du kan nå bruke den nye mobiltelefonen med gamle SIM-kortet. Alt blir ganske mye det samme bortsett fra selve telefonen du bruker.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com