Hvor å fastsette dobbel syn på Philips projeksjon TV

October 12

Philips projeksjon TVer Bruk tre farget lamper prosjektet bildet på skjermen. Når bildene fra tre lamper sammenfaller nøyaktig, er bildet skarpt og klart. Når lampene er justert, bildet vises uklar og fargede skisserer vises rundt objekter. I ekstreme tilfeller kan du også se dobbel bilder. TV-en har en automatisk konvergens justering kalt IntelliSense, men hvis du ikke er fornøyd med bilde kan du justere innstillingene manuelt.

Instruksjoner

• Slå på TVEN. La den varmes opp i minst 20 minutter. TV må være riktig driftstemperatur for konvergens justeringen skal fungere.

• Trykk på "MENU"-knappen på fjernkontrollen for å gå til hovedmenyen på Philips projeksjon TV.

• Merk "Bilde" og Trykk høyrepilen.

• Bla ned til "IntelliSense" og trykk på høyre pilknapp. TV vil forsøke å automatisk justere konvergens. Prosessen tar omtrent 20 sekunder. Fortsette å justere innstillingene manuelt.

• Merk "Manuell sammen" og Trykk høyrepilen.

• Velg "KONVERGERER RED" Hvis dobbel bildet er rød. Velg "KONVERGERER blå" Hvis dobbel bildet er blå. Det vises et kryss i midten av skjermen.

• Juster plasseringen av korset ved hjelp av pilknappene. Når dobbel bildet forsvinner, trykker du på "Meny"-knappen for å gå tilbake til forrige meny. Hvis du fremdeles ser doble bilder på bestemte punkter på skjermen, kan du bruke funksjonen "MULTIPOINT" å bli kvitt dem.

• Velg "MULTIPOINT RED" Hvis dobbel bildet er rød eller "MULTIPOINT blå" Hvis det er blå. Trykk på høyre pilknapp for å velge. Et felt av kors vises på skjermen.

• Merk et kryss over stedet der doble bildet vises og trykk knappen "Status/Exit".

• Juster plasseringen av korset til doble bildet forsvinner, trykk "Status/Avslutt"-knappen. Gjenta prosessen med andre kors til dobbel bildene er borte.

• Trykk på meny-tasten for å gå tilbake til forrige meny, så velge "Lagre MULTIPOINT" lagre multipunkt justering innstillingene.

Tips og advarsler

  • Du kan også aktivere funksjonen IntelliSense bruke knappen på frontpanelet på TV.

© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com