Hvordan bruke Inverse funksjonen i Adobe Photoshop

June 23

Bruke Inverse funksjonen i Adobe Photoshop merker du ikke har valgt samtidig. Dette kan være nyttig når du ønsker å fjerne eller endre bakgrunnen, men holde fokuspunkt for et bilde urørt. Ved hjelp av Inverse funksjonen kan være en rask og enkel måte å velge et stort område av et bilde samtidig.

Instruksjoner

1 Åpne Adobe Photoshop og åpne et eksisterende bilde fra filer du øve den inverse funksjonen på.

2 Bruk lassoverktøyet eller Magic Wand for å merke objektet du vil være den eneste som er igjen i dokumentet når du bruker funksjonen Inverse.

3 Velge "Omvendt" fra menyen "Vel" å snu. Nå merkes resten av bildet unntatt det opprinnelige objektet som du utelatt.

4 Ved hjelp av alternativet bar på toppen av skjermen, sette din fjær til ønsket pixel avstanden mellom 0-250. Jo høyere tall, mer fjærkledde blir gjenværende objektet.

5 Sjekk utjevnet i feltet alternativ å jevne ut kantene i det inverse utvalget.

6 Trykk delete-tasten på tastaturet. Bakgrunnen skal nå være borte og du skal bare ha din opprinnelige objektet.

Tips og advarsler

  • Når et element blir valgt i Photoshop, vil du se marsjerende maur valg.
  • Hvis på når som helst du ønsker å oppheve valget, gå til "Velg" og deretter "Deaktiver".
  • Slette bakgrunnen, kan du bruke en spesialeffekt på den.

© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com