Hvordan grensene på en TI-83

July 1

Finne grensen på en funksjon på en TI-83 grafisk kalkulator hvis du ikke kan fastslå grensen på egenhånd. I lekmann vilkår, grensen på en funksjon representerer maksimal eller minimumsverdien sin "y" koordinaten kan nå når "x" koordinaten nærmer seg en bestemt verdi, eller omvendt. Du må for eksempel kanskje vite grensen på y = 3 x + 5 som "x" tilnærminger uendelig.

Instruksjoner

• Slå på din TI-83. Traff den "Y =" nøkkel og input ligningen for funksjonen--"y = 3 x 5," for eksempel.

• Truffet nøkkelen "Vindu", så finne nøkkelen "Graf" for å vise en grafisk fremstilling av funksjonen på TI-83's skjerm. Fastslå grensen for funksjonen fra grafen, hvis du kan. For y = 3 x + 5, for eksempel merke som som øker verdien av "y" mot uendelig, så øker også verdien av "x"; som verdien til "y" senker mot negative uendelighet, så øker også verdien av "x."

• Truffet nøkkelen "2", så finne "TBLSET." Velg alternativene "Auto" for begge elementene på skjermen, så finne "2" og "TBLSET" igjen. Ekstrapolere grensen tallene på skjermen. For y = 3 x + 5, varsel som "x" verdier øker og reduseres uten bundet sammen med "y" verdier.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com