Opprette en hyperkobling i VBA

February 23

VBA er et programmering og makro språk utviklet av Microsoft. VBA er inkludert i mange Microsoft-produkter, inkludert Microsoft Office. Bruke VBA, kan programmerere forbedre og tilpasse VBA-aktiverte programmer. Selv om ikke så komplisert som tradisjonelle språk, inneholder VBA fortsatt mange av de samme programmering konstruksjoner. Du kan bruke VBA til å opprette og programmet svært mange ting i VBA, inkludert hyperkoblinger.

Instruksjoner

1 Åpne Microsoft Excel.

2 Velg "Verktøy", "Makro" og deretter "Visual Basic." VBA-redigeringsprogrammet åpnes.

3 Klikk "Sette inn" og "Module". Du skal nå ha en tom kodemodul.

4 Skriv inn eller kopier og lim inn følgende kode i kodemodulen:

Sub CreateHyperlink (ByVal cellen som området, ByVal URL som streng _

ByVal txt As String, ByVal tooltip_text As String)

ActiveSheet.Hyperlinks.Add _

Anchor:="A:1", _

Address:="http://www.google.com", _

ScreenTip:="my hyperlink", _

TextToDisplay:="Click Here to go to Google.com"

End Sub

5 Trykk "F5" for å kjøre programmet. Du burde se din ny hyperkobling til Googles webområde.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com