Hvordan sette en tidtaker for datamaskinen strøm

November 23

Angi innstillinger i Windows innebærer nedleggelse ressursene uten å miste noe arbeid. Denne datamaskinen tilstanden kalles "dvale." Windows kommer med muligheten til å sette maskinen i dvalemodus når den ikke er i bruk eller batteriet er svakt. Som eliminerer datatap. Dvalemodus lagrer de gjeldende innstillingene i maskiner og avsluttes maskinvare og energibruk før du klikker tastaturet eller musen. Deretter kommer datamaskinen dvalemodus.

Instruksjoner

1 Klikk "Start"-knappen i Windows og velg "Kontrollpanel". Dette åpner en liste over alternativer som konfigurerer Windows-maskinen. Dobbeltklikk ikonet "Ytelse og vedlikehold" i dette vinduet. Klikk alternativene "Power".

2 Klikk kategorien "Hibernate". Innenfor denne kategorien, velger du knappen "Aktiver dvalemodus". Dette kan ligge slik at datamaskinen kan spare strøm etter flere minutters inaktivitet. Klikk kategorien "Alarmer" for å angi konfigurasjonen.

3 Skyv rullefeltet til en bestemt batteriforbruket under delen "Aktivere alarm for kritisk batterinivå når strømnivået når." Dette setter strøminnstillingene i Windows til å stenge, men fortsatt lagre arbeidet, når batterispenningen faller til et angitt terskel.

4 Glidebryteren for å angi konfigurasjonen for datamaskinen å slå i tilfelle batterinivået faller til et forhåndsbestemt nivå. Glidebryteren er plassert under delen "Når alarmen går datamaskinen vil." Setter datamaskinen strøm når batteriet er begrenset til et lavterskeltilbud som kan føre til at datamaskinen mister informasjon fra brå avslutning. Denne innstillingen slår av datamaskinen uten advarsel til brukeren.

5 Klikk "OK"-knappen og lukke dialogboksen. Datamaskinen har nå strøminnstillinger aktivert. Det er ikke nødvendig å gjenstarte siden innstillingene trer i kraft så snart dialogboksen er lukket.


© 2019 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com