Hvordan endre eksterne koder på en Sony DVD-spiller

July 9

Endre Sony DVD-spillerens ekstern kode bidrar til å sikre at du og bare du kan manipulere enheten. Hvordan du går om å endre en ekstern kode varierer avhengig av fjernkontrollen. Kodene du bruker varierer også avhengig av DVD player du bruker. Kodene som brukes for en frittstående Sony DVD-spiller, for eksempel avvike fra de som brukes for kombinasjon DVD-spiller og mottaker.

RM-VL600

For å programmere Sony DVD-spilleren bruker en Sony RM-VL600 fjernkontroll, start ved å slå på DVD-spilleren du ønsker å programmere. Trykk og hold på "Set"-knappen på fjernkontrollen. Hold knappen "Satt" og trykk "Meny" på fjernkontrollen. Slipp begge knappene når sett indikatoren tennes. Trykk på "DVD"-knappen på fjernkontrollen. Angi den riktige eksterne koden og trykk deretter "ENT." En liste over eksterne koder kompatibel med enheten, kan du se delen eksterne koder i denne artikkelen.

RM-VL1000

For å programmet Sony DVD-spilleren bruker en Sony RM-VL1000-fjernkontroll, kan du starte ved å slå på fjernkontrollen. Trykk og hold knappen "Sett" til ordet vises på på fjernkontrollen LCD. Velg "Preset" og trykk på "DVD"-knappen. Angi produsentens ekstern kode og trykk "ENT." Se delen eksterne koder for en liste av Sony DVD spiller eksterne koder. Pek fjernkontrollen på DVD-spilleren, og trykk på "Power"-knappen for å bekrefte at en tilkobling er etablert mellom de to enhetene.

RM-VL900

For å programmet Sony DVD-spilleren bruker en Sony RM-VL900-fjernkontroll, kan du starte ved å trykke på "S"-knappen på fjernkontrollen. Trykk på "DVD" for å fortelle eksterne du vil koble til en kompatibel DVD-spiller. Angi en passende Sony ekstern kode. Se delen eksterne koder for en liste av Sony DVD spiller eksterne koder. Trykk på "ENT" for å bekrefte den eksterne koden. Pek fjernkontrollen på DVD-spilleren, og trykk på "Power"-knappen for å bekrefte at en tilkobling er opprettet.

Eksterne koder

Eksterne koder varierer avhengig av DVD-spilleren. Hvis du har en frittstående Sony DVD-spiller, kan du velge mellom ni forskjellige eksterne koder: 0001, 0023, 0024, 0025, 0030, 0201, 0202, 0203 og 0211. Noen av disse kodene fungerer. Hvis du har en kombinasjon Sony DVD-spiller og mottaker, har du fem eksterne koder å velge mellom: 4501, 4502, 4503, 4504 og 4504. Angi ønsket kode når du blir spurt under prosessen beskrevet ovenfor for fjernkontrollen bestemt. Husk å registrere hvilke koden du bruker.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com