Slik aktiverer du verktøyet Dell trådløst WLAN-kort

September 20

Dell Wireless WLAN Card Utility finner, administrerer og gir informasjon om trådløse nettverk i ditt område. Dell Wireless WLAN Card Utility kan du opprette profiler for nettverk, koble til et tilgjengelig nettverk og diagnostisere tilkoblingsproblemer. Aktiver verktøyet gjennom et ikon i systemstatusfeltet på skrivebordet, eller Finn det i listen programmer avhengig av hvilken Dell maskin du har.

Instruksjoner

Desktop-ikonet

1 Slå på den bærbare Dell-PC og kontroller trådløsbryteren er i "På" posisjon.

2 Høyreklikk på verktøyikonet i systemstatusfeltet på skrivebordet. Ikonet vises som et sett med fire grønne, gule, røde eller hvite linjer, avhengig av styrken i ditt område.

3 Klikk "Aktiver Radio."

4 Høyreklikk ikonet og klikk "Åpne verktøy" for å åpne Dell Wireless WLAN Card Utility.

Kontrollpanel

5 Slå på den bærbare Dell-PC og kontroller trådløsbryteren er i "På" posisjon.

6 Klikk "Start" og velg "Dell Wireless WLAN Card Utility."

7 Klikk boksen ved siden av "Aktiver Radio" og klikk "Apply".

8 Klikk "OK".


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com