Hvordan beregne utvalgsstørrelsen i Excel

October 12

Microsoft Excel har ti store statistikkformlene, som utvalgsstørrelsen, gjennomsnitt, median, standardavvik, maksimum og minimum. Utvalgsstørrelsen er antall observasjoner i et datasett, for eksempel hvis et valglokale selskap meningsmålingene 500 personer, så for dataene er 500. Etter innstigning datasettet i Excel, beregner = antall formelen utvalgsstørrelsen. Utvalgsstørrelsen er nyttig for beregninger som standard feil og tillit nivåer. Med Microsoft Excel tillater en bruker å raskt beregne statistikkformlene siden statistikkformlene har tendens til være lengere og komplekse enn andre matematiske formler.

Instruksjoner

1 Angi observasjon data i Excel, en observasjon i hver celle. For eksempel skrive inn data i cellene A1 til A24. Dette vil gi en loddrett kolonne med data i kolonne A.

2 Skriv inn "= antall ("i celle B1.

3 Merk celleområdet data eller skriv inn celleområdet dataene etter den "(" angitt i trinn 2 i celle B1, så ende formelen med en "a")"". Celleområdet er celler som inneholder data i cellen. I dette eksemplet er celleområdet A1 til A24. Formelen i eksemplet er "= COUNT(A1:A24)"

4 Trykk "Enter" og utvalgsstørrelsen vises i cellen med formelen. I vårt eksempel viser celle B1 24, siden utvalgsstørrelsen blir 24.


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com