Hvordan jeg referere til en rad i Excel ved hjelp av Visual Basic?

April 26

Hvordan jeg referere til en rad i Excel ved hjelp av Visual Basic?

Microsoft Excel bruker en form for Visual Basic programmeringsspråk kalt VBA (Visual Basic for Applications) til å automatisere regneark og opprette mer avanserte arbeidsbøker. Når du skriver kode i VBA i Excel, vil det komme en tid når du trenger å referere til en bestemt rad for å utføre en oppgave på raden. Dette er hvor egenskapen rader kommer i hendig. Når du har referert til en bestemt rad ved hjelp av egenskapen rader i VBA, kan du administrere en rekke oppgaver.

Instruksjoner

1 Åpne Excel-regnearket du vil kode referanse rad. Hvis det er et bestemt regneark du vil arbeide med, gjør det synlig ved å klikke regnearkfanen nederst i arbeidsboken.

2 Åpne Visual Basic-redigering. Hvis Excel 97 til 2003, klikker du "Verktøy", deretter "Makro" og deretter "Visual Basic Editor." Excel 2007 må du gjøre kategorien Utvikler synlig før du går til Visual Basic-redigering. Klikk knappen "Kontor", deretter "Excel alternativer. Klikk "Vis i kategorien Utvikler på båndet." Klikk "OK". Klikk kategorien nå synlig "Utvikler" og "Visual Basic."

3 Referanse raden ved å legge til følgende kode:

Worksheets("Sheet1"). Rows(1)

Endre "Sheet1" navnet på regnearket du arbeider med. Endre "1" til nummeret på raden du refererer til. Nå som du har referert til utløseren, kan du så gjøre flere ting i raden. For eksempel hvis du vil slette raden, vil koden se slik ut:

Worksheets("Sheet1"). Rows(1). Slette


© 2020 pcdriverupdate.com | Kontakt oss: webmaster# pcdriverupdate.com